De Strevelsweg: een unieke straat Op Zuid

Welkom Ondernemers Organisaties Bewoners Actueel Informatie
 

Archief

Nieuwsbrief
Van de bestuurstafel
Gastcolumns
 

Nieuwsarchief

April 2011

Aanpak Strevelsweg/Lange Hilleweg/Veldstraat op You Tube

Maart 2011

Camerabewaking goedgekeurd

Over twee maanden zullen op een aantal plekken van de Strevelsweg camera's worden aangebracht. De aanvraag, op initiatief van de ondernemers en het buurtplatform, en gesteund door de stadsmarinier is goedgekeurd.

Economische Visie Vreewijk gepresenteerd

Dinsdag 15 maart zijn in het Ondernemershuis Zuid de bevindingen en conclusies van het Onderzoeksbureau BRO gepresenteerd. Een groot deel van de visie is gewijd aan de Groenezoom in Vreewijk, maar er is ook aandacht voor de Strevelsweg (de linkerkant, gezien vanaf de Groene Hilledijk behoort bij Vreewijk). De straat gezien als een ideale plek voor startende (jonge) ondernemers. Klik hier voor de visie.

Ondernemers vrezen inkomstenderving door afsluiting Strevelsweg

Tijdens de tweede openbare vergadering van de Stuurgroep Veilig onder voorzitterschap van burgemeester Aboutaleb hebben de ondernemers van de Strevelsweg onder de aandacht gebracht dat de Strevelsweg 8 weken langer zal worden afgesloten dan aanvankelijk was gepland. Er zal door (deel)gemeente op hun klacht worden gereageerd. Uiteraard maken ondernemers zich zorgen over verlies aan omzet als ze slecht bereikbaar zijn voor hun klanten.

Januari 2011

Een rustige lente in Bloemhof

Nieuwe maatregelen moeten leiden tot vermindering
van overlast door jongeren, hondenpoep en ander vuil en
gevaarlijke verkeerssituaties in Bloemhof. Ook het parkeerprobleem, een van de grotere frustraties onder de bewoners, wordt aangepakt. Nog dit voorjaar moeten de resultaten van het nog strengere beleid merkbaar zijn.
Kapotte verlichting wordt sneller gerepareerd als behalve de betreffendestraat ook het nummer van de lantarenpaal wordt doorgegeven.
Met de aanpak van blackspot Strevelsweg wordt binnenkort begonnen.
Veel bewoners klagen dat ze steeds moeilijker een plek kunnen vinden voor hun auto. Deelgemeente Feijenoord heeft het stadhuis schriftelijk
verzocht om op korte termijn ook in Bloemhof betaald parkeren in te voeren.

2010

December 2010

Blackspot Strevelsweg/Lange Hilleweg aangepakt

Tijdens twee voorlichtingsavonden zijn bewoners en ondernemers van Bloemhof en Vreewijk op de hoogte gesteld van het definitieve inrichtingsplan voor het kruispunt Strevelsweg/ Lange Hilleweg. Het project gaat in januari van start en zal afhankelijk van het weer vijf tot
zes maanden in beslag nemen.
De aanpak van het kruispunt is een logisch gevolg van eerdere werkzaamheden op de Strevelsweg en Lange Hilleweg. De verkeerssituatie op de eerste straat is rustiger en daardoor veiliger geworden door de aanleg van een groene middenberm en één rijbaan in beide richtingen. Deze situatie wordt straks doorgezet op het deel vanaf de Veldstraat tot aan de Dordtselaan. De verbeterde groene uitstraling moet zorgen dat automobilisten hier meer ontspannen gaan rijden.
Het legaal maken van een afslag naar links vanaf de Lange Hilleweg naar de Strevelsweg - nu nog een ernstige overtreding - moet het hoge aantal ongevallen verminderen. Technologisch hoogwaardige nieuwe verkeerslichten zullen ook bijdragen aan de veiligheid.


November 2010

Buurtplatform brengt nieuw optimisme


Ondernemers van de Strevelsweg en overheid zijn al geruime tijd bezig met het verbeteren van het imago van de Strevelsweg, die tot voor kort bekend stond als hotspot. In de toekomst kunnen ze rekenen op de steun van het net opgerichte Buurtplatform, dat vooral een
initiatief is van eigenaren van de ‘kluswoningen’ aan deze drukke doorgangsstraat.
De opgeknapte kluspanden hebben er zeker al aan bijgedragen dat het uiterlijk en daarmee de beeldvorming van de Strevelsweg is verbeterd. Maar er is nog genoeg waar bewoners zich aan ergeren: fietswrakken, leegstand, loszittende en scheve stoeptegels, verstopte rioolputten, overlast door jongeren en drugsdealers.
Het platform gaat daar binnenkort over in gesprek met de deelgemeente, politie en stadsmarinier.
Aan de oplossing van problemen werkt het Buurtplatform graag mee, maar men heeft ook een ander, wat ‘gezelliger’ doel voor ogen. Vanwege de lengte ven de straat en het grote aantal woningen, blijven bewoners veelal vreemden voor elkaar en wordt onderling weinig gesproken. Ook daar wil het
platform verandering in brengen.

Juni 2010

Rody van der Linden Wielerstudio of de Grand Départ (Tour de France) in De Echo.

 

Ziet u in een krant of op het internet een bericht over de Strevelsweg. Laat het de redactie weten.
WelkomOndernemersOrganisatiesBewonersActueelInformatie
© Ondernemersvereniging Strevelsweg | Webmanagement: FastFlash Technologies | Inhoud: Tekstbureau Martandstar

web analytics